Zvolanie Valného zhromaždenia CHARTY 2015

01.12.2015 09:38

CHARTA 2015 - Sekretariát

    Vážení členovia CHARTY 2015.

    V zmysle článkov 3 a 4 platných stanov Občianskeho združenia CHARTA 2015, schválených Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 13. marca 2015 pod číslom spisu: VVS/1-900/90-457 67 tajomník CHARTY 2015

z v o l á v a

na štvrtok 17. decembra 2015 o 16.00 hodine konanie VALNÉHO ZHROMAŽDENIA členov CHARTY 2015.

 

    Valné zhromaždenie sa uskutoční v Košiciach v budove polikliniky KVP na Cottbuskej ulici - sídlisku KVP, v ambulancii MUDr. Andreja Janca na prízemí (pri vrátnici vpravo).  Miesto na mape TU. 

    Valné zhromaždenie je pre verejnosť uzavreté s možnosťou účasti len pre členov CHARTY 2015.