Informácie o nás

 

Našim základným právom je ŽIŤ V MIERI.
Našou ľudskou povinnosťou je ZABRÁNIŤ VOJNE.

Mraky sa sťahujú a 70. rokov tlejúcu pahrebu fašizmu, nacizmu a vojny rozdúchavajú nikdy nenasýtení, nezodpovední oligarchovia a politici v záujme nadnárodného globalizovaného kapitálu, v záujme ovládnutia svetových surovinových zdrojov, v záujme peňazí, majetkov a ziskov.
Systematicky a cieľavedome nás rozdeľujú, vyrábajú pre nás nepriateľov z Ruska, z Islamu, z Komunistov, Cigánov, Maďarov, Židov.... zo všetkých občanov, ktorí nezdieľajú a nepodporujú záujmy súčasných "pánov sveta".
To je cesta, ktorá vedie k fašizácii spoločnosti a k VOJNE.

My túto cestu odmietame! 

Ako jedinú efektívnu a správnu možnosť obrany - zvrátenia vývoja preferujeme spojenie a spoluprácu všetkých skutočne demokratických antifašistických síl bez rozdielu svetonázoru, politického presvedčenia, rasy, národnosti, štátnej príslušnosti, pohlavia....bez akéhokoľvek rozdielu.

Situácia nás núti k tomu, že už nie len môžeme, ale už musíme začať boj za MIER, za zjednotenie a spoluprácu všetkých mierových síl. 
Začíname ho tu a teraz.

    

Naši ľudia

Našimi ľuďmi sú všetci občania Slovenskej republiky, ktorí chcú MIER, ktorí sú ochotní pozdvihnúť svoj hlas a vyvinúť aktivitu proti militarizácii Slovenska a Európy, proti narastajúcim tendenciám fašizmu, proti vojnovým štváčom, proti VOJNE.

Zuzana Gabrišková: 
Je to radosť a smútok zároveň. Radosť z toho, ako si ľudia vedia vážiť život v mieri a smútok z toho, koľkými životmi bol tento mier vykúpený. A niektorým hlúpym jednotlivcom je to stále málo. Možno sú si príliš istí tým, že budú žiť dlho, možno večne. 
Toto sa dá vidieť asi naozaj len v Rusku, jednoducho nádhera. (Moskva 9. mája 2015 "Nesmrteľný pluk").

História CHARTY 2015

Históriu CHARTY 2015 píšeme my všetci, ktorí sme za MIER, proti VOJNE, proti militarizmu, fašizmu a nacizmu na Slovensku v Európe a vo svete.

Píšeme ju práve teraz, kedy nadišiel najvyšší čas aktívne vystúpiť proti vojnovým štváčom grupujúcim sa predovšetkým v radoch politikov v Slovenskom parlamente, vo vláde SR a v Kancelárii prezidenta SR., v radoch politológov, tzv. "nezávislých" žurnalistov, v neziskových organizáciách a v ďalších inštitúciách a u jednotlivcov, ktorí presadzujú záujmy nadnárodného globalizovaného oligarchického kapitálu, záujmy cudzích mocností v našej spoločnosti.U všetkých tých, ktorým cudzie záujmy sú prednejšie pred záujmami Slovenska, občanov Slovenska, pred potrebou zabezpečenia slušného a dôstojného života občanov Slovenskej republiky.

Úplný text "CHARTY 2015" v plnom - definitívnom znení s informáciami o jej signatároch a s uvedením jej hovorcov je uverejnený tu, na tejto stránke. 

Sledujte vývoj. 

Pokračujeme.