Pridajte svoju fotografiu do fotosúťaže

    FOTOSÚŤAŽ na tému: Okupácia Slovenska armádami USA a NATO.

    Slovensko je okupovanou krajinou!  Slovensko je okupované mediálne, ekonomicky, politicky a teraz už i vojensky mocnosťami Západu.

Dňa 14. septembra 2015 vstúpili do našej krajiny vojská USA formou provokačnej militantnej show na americký propagandistický spôsob. Vykonali tu za pomoci vládnych inštitúcií SR potupný akt: DEFILÉ POROBY občanov Slovenska. Vykonali ho preto, aby zastrašili odporcov prítomnosti okupačných cudzích vojsk na území Slovenska a súčasne, aby morálne podporili kolaborantov.

Slovensko je krajinou bez suverenity, ktorú zapredaní slovenskí politici v pozícii koloniálnych správcov pod nátlakom i dobrovoľne odovzdali Bruselským úradníkom a ich pánom výmenou za peniaze, regionálnu moc a za osobné výhody.

Slovensko je novou kolóniou Západnej oligarchie ako nová obeť svetového neokolonializmu začiatku tretieho tisícročia.

Na Slovensku, po našich cestách, poliach, v lesoch, vo výcvikových priestoroch pôvodne určených našej armáde sa provokatívne, bez zábran rozťahujú noví okupanti. Teraz okupačné armády cudzích mocností z USA a krajín NATO.

Presúvajú a sťahujú sa postupne zo západu na východ Európy, sústreďujú svoje okupačné vojská vybavené zbraňami masového zabíjania a hromadného ničenia i v našej krajine. V spolupráci s kolaborujúcimi slovákmi z prezidnetského paláca, parlamentu, vlády a armády SR, za výdatnej podpory platenej a inak motivovanej propagandy korporátnych médií, na pokyn zo zahraničia cielene pripravujú priestor pre zriaďovanie vojenských logistických centier, vojnových skladov, trvalých vojenských základní pre cudzie armády na našom území.

                „Špecialisti“ USA na zabíjanie, ktorí doposiaľ praxovali a zabíjali odporcov a nevinných v Afganistane, v Iraku, Líbyi, Sýrii a v ďalších desiatkach krajín sveta nacvičujú útok a zabíjanie fiktívneho nepriateľa teraz pre zmenu v Európe i na Slovensku. Trénujú a chystajú sa na údajného agresora, za ktorého dnes otvorene a oficiálne označili Ruskú federáciu, Putina, Rusov a všetky tie krajiny, ktoré sa odmietajú podriadiť mocenským geopolitickým záujmom USA a Západnej Európy riadenej vazalmi USA z Bruselu. Intenzívne sa pripravujú na vojnu proti Rusku, ktorú svojim agresívnym, militaristickým konaním sami vyvolávajú.

Propaganda nás občanov Slovenska na plné obrátky presviedča, že vojská a zbrane cudzích mocností, ktoré denne vidíme na Slovensku sú našimi priateľmi, že sú tu v našom záujme, kôli našej ochrane a obrane. Tvrdí to isté, čo tvrdili po tisícročia všade na svete všetci okupanti porobeným krajinám, národom a svojim vazalom.

CHARTA 2015, občianske združenie ľudí mieru, ľudí proti neznášanlivosti, fašizmu, nacizmu a proti vojne vyhlasuje FOTOSÚŤAŽ o najpresvedčivejšiu akčnú fotografiu znázorňujúcu okupačné vojská cudzích armád na Slovensku.

Urobte fotografiu cudzích vojakov (armád, kolón, zbraní, technik, skladov, táborov, pomocného materiálu.... a pod.) tu na území Slovenska a zašlite nám ju (v min. rozmere 980 x 720 px) spolu s vyplnením dotazníka cez adresu: www.charta2015.com/fotosutaz.

Vašu fotografiu uverejníme na našom portáli www.charta2015.com/fotosutaz pod vašou značkou (prípadne menom a priezviskom), vami uvedeným názvom a s vašim krátkym komentárom, dátumom a miestom jej vzniku. Tým bude automaticky zaradená i do súťaže.

Zvíťazí ten autor a tá fotografia, ktorá bude návštevníkmi našej stránky najčastejšie zdieľaná na sociálnych sieťach do termínu uzávierky t.j. do 31. decembra 2015.

Vyhodnotenie fotosúťaže i s prezentáciou víťazných fotografií prebehne verejne na mierovom - protivojnovom zhromaždení  občanov Slovenska dňa 17. januára 2015 v Košiciach.

Víťaz a prvých desať autorov fotografií umiestnených v prvej desiatke obdržia pekné ceny symbolizujúce Slovensko a mier.

Neváhajte a pridajte svoju fotografiu znázorňujúcu pobyt a činnosť príslušníkov cudzích armád na Slovensku do našej súťaže.

Ukážme na aktuálnych fotografiách našim neprebudeným, pasívnym, ľahostajným občanom Slovenska tých, ktorí si nátlakom a vojenskou mocou privlastnili krajinu zvanú Slovensko. Slovensko,  ktoré patrí nám a našim deťom, ktoré je našou otčinou a našou vlasťou.

Odpor proti okupantom je právom i povinnosťou slobodných občanov suverénnej krajiny!

Je to naše právo i naša povinnosť.

Vyplňte formulár a pridajte Vašu fotografiu do súťaže: