Sekretár

Sekretár

Mgr. Peter Nišponský

Vodohospodár, technológ

Telefón: 00421 

Email: info@charta2015.com

Facebook: CHARTA 2015