Signatári CHARTY 2015 (101 - 200)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (101 - 200)

 
Ja dole podpísaný občan Slovenskej republiky, vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s textom dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto signatárskeho hárku. Sú to dokumenty:
        "Výzva k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku"
          a
        "Antifašistická Charta Slovenska".
Dokumenty som riadne prečítal, súhlasím s ich obsahom a budem aktívne presadzovať myšlienky antifašizmu v mojom žtivote i v spoločnosti.
Svojim podpisom sa hlásim k aktívnej ochrane práva na život a k ochrane práva na dôstojný život.
 
P.č. Titul Meno a priezvisko Povolanie Obec/mesto
101 JuDr. Ján Minárik dôchodca Sološnica
102 PhDr. Jana Mináriková dôchodkyňa Sološnica
103   Helena Polanská dôchodkyňa KR KSS Prešov
104   Jozef Dzurjanik robotník Strážske
105   Dušan Ištván pracovník SBS Zvolen. Slatina
106 Ing. Tibor Demeter dôchodca Dolný Kubín
107   Tomáš Bergendy fotograf Kráľová nad Váhom
108 Pharm Dr. Michal Polónyi lekárnik Dunajská Lužná
109   Pavol Húšťava robotník-odborový prac. Martin
110 Mgr. Marek Manco programátor Nové Zámky
111 Mgr. Anna Pčolová dôchodkyňa Štrba
112 Mgr. Róbert Baník štátny zamestnanec Humenné
113   Pavol Bartošík dôchodca Podhoroď
114   Milan Horeličan pracujúci (hosť z V. Británie) Londýn
115   Rudolf Petráš dôchodca Košice
116   Libor Matula úradník samosprávy (hosť z ČR) Praha
117 Mgr. Anna Rusnáková zdravotná sestra Dolný Kubín
118 Mgr. Viera Rajzáková advokátka Michalovce
119   Ján Hrubý obsluha CNC strojov Prievidza
120   Vladimír Fajdek dôchodca Košice
121 JUDr. Štefan Slosarčík dôchodca Prievidza
122   Otto Demek dôchodca Bratislava
123   Štefan Čarnoký SZČO Košice
124   Zdenko Paluška grafik, fotograf/občiansky aktivista Piešťany
125 Mgr. Ivan Csákay sociálny pracovník Zlaté Moravce
126   Andrej Šimko dôchodca Košice
127   Vladimír Kontuľ študent Topoľovka
128   Nataša Kapeľuchová ekonóm Košice
129   Alena Dubinová ekonómka Košice
130   Jozef Hric dôchodca Čaňa
131   František Štefánik vojak vo výslužbe Lietavská Svinná
132   Terézia Dančáková dôchodkyňa Košice
133   Filip Láslofi študent Moldava n/Bodvou
134 Ing. Jozef Rybička dôchodca Košice
135 Mgr. Mária Chrenová učiteľka Partizánske
136   Mária Baranová dôchodkyňa Košice
137   Irma Jedličková nezamestnaná Košice
138   Mestica Vargová zamestnankyňa Čaňa
139   Marta Jamnická dôchodkyňa Košice
140 Mgr. Mária Chrenová učiteľka Partizánske
141   Juraj Kassay dôchodca Košice
142 Bc. František Demjan študent Snina
143   Michal Saxun dôchodca Košice
144   Terézia Straková skladník Nová Ľubovňa
145   Anna Klešiková dôchodkyňa Košice
146 Ing. Juraj Pavlovič súkromný podnikateľ Lipovec
147   Erika Jadrníčková dôchodkyňa Košice
148 Bc. Natália Pargáčová študent Snina
149   Gabriela Nevelešová dôchodkyňa Košice
151 Ing. Marek Petrinec IT administrátor Rimavská Sobota
152   Kristína Hricová dôchodkyňa Čaňa
153 RNDr. DrSc. Karol Ondriaš vedecký pracovník Bratislava
154   Marta Kapeľuchová dôchodkyňa Košice
155   Mária Debnárová ekonóm Košice
156   Anna Minálová dôchodkyňa Košice
157   Vladimír Kolesár dôchodca Košice
158   Emília Šimková dôchodkyňa Košice
159 Ing.  František Hájik včelár Dolné Dubové
160   Eva Chomová dôchodkyňa Košice
161   Štefan Choma dôchodca Košice
162   Božena Zajíčková dôchodkyňa (hosť z ČR)  Ústí nad Labem
163   Lothar Häupl dôchodca   (hosť z Nemecka) Drážďany
164   Ján Kalafús študent Kalinovo
165   Brigitte Kitter dôchodca (hosť z Nemecka) Drážďany
166   Verena Kluge (hosť z Nemecka) Naumburg
167 Ing. Vladimír Jančok dôchodca Dunajská Lužná
168 Bc. Jana Harčárová Uspsvar Veľký Šariš
169   Ján Jakabšic výsluhový dôcodca Rimavská Sobota
170   Mária Rabinová módna návrhárka Topoľníky
171 PhDr. Mgr. Dušan Hirjak dôchodca Snina
172   Nadežda Valušová živnostníčka Horná Lehota
173   Petr Bušek Pekárek inv. dôchodca (hosť z ČR) Praha
174 Ing. Daniel Manca doktorant FÚ SAV Pata
175   Mária Košičanová robotníčka Michalovce
176   Beáta Ruschková ošetrovateľka Komoča
177   Waldemar Urmínsky nezamestnaný Bratislava
178   Vlastimil Charvát OOZPO (hosť z ČR) Rokycany
179 Ing. Viera Žiačková dôchodca Bratislava
180   Eva Rapanová dôchodkyňa Nitra
181   Jaroslav Rektoris dôchodca Rimavská Sobota
182   Ondrej Čimo vodič Garadna
183 Mgr. Anna Sujová dôchodca Krásno n/Kysucou
184   Jaroslav Pauček SZČO Rožňava
185 Ing. František Hájik včelár Dolné Dubové
186 Ing. Zdenko Marcin technik Michalovce
187   Pavel Bobka dôchodca Bratislava
188   Tomáš Tőžér grafický designer Lučenec
189   Jana Procházková výtvarníčka (hosť z ČR) Praha
190   Ján Reviľák dôchodca Banská Bystrica
191   Alena Gregorová invalid. dôchodkyňa Nitrianske Pravno
192   Jozef Zavada dôchodca Košice
193 Ing. Dušan Toman metalurg na dôchodku Považská Bystrica
194   Dáša Relovská študent Košice
195   Peter Krakovský strojár Košice
196   Silva Hrnčarová študentka Lučenec
197   Andrej Angelis študent Košice
198   Ružena Halecká dôchodkyňa Prešov
199   Marta Rodinová pracovníčka Ružomberok
200   Jaroslav Šolc pracovník ZR Gyňov

Pokračovanie zoznamu signatárov 201 - 300