Signatári CHARTY 2015 (201 - 300)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (201 - 300)

 
Ja dole podpísaný občan Slovenskej republiky, vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s textom dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto signatárskeho hárku. Sú to dokumenty:
        "Výzva k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku"
          a
        "Antifašistická Charta Slovenska".
Dokumenty som riadne prečítal, súhlasím s ich obsahom a budem aktívne presadzovať myšlienky antifašizmu v mojom žtivote i v spoločnosti.
Svojim podpisom sa hlásim k aktívnej ochrane práva na život a k ochrane práva na dôstojný život.
 
P.č. Titul Meno a priezvisko Povolanie Obec/mesto
201   Ján Šteuček dôchodca  Sučany
202   Ekaterina Kalina učiteľka (hosť z Ruskej federácie) Moskva
204 Ing. Mária Vránková ekonóm Bratislava
205   Josef Policer vodič (hosť z Českej republiky) Česká Lípa
206 RSDr. Štefan Fábry dôchodca Bratislava
207   Ján Parada E-zine Humanisti.sk Humenné
208 RNDr. Ľubica Domenová stredoškolská učiteľka Myjava
209 Ing. Jozef Šolc vodár/aktivista Bratislava
210 MUDr. Oľga Vranková lekár Trenčín
211   Jana Pitelová podnikový management Košice
212   Ondrej Drutár dopravný inžinier Strážske
213   Vana Gazdíková robotník Humenné
214   Jakub Vozaf študent Závada
215   Valika Trebulová domáca Moldava n/Bodvou
216   Eva Hrabková živnostníčka Prešov
217   Emil Bako robotník Ražňany
218   Gabriel Praščák zamestnanec Košice
219   Magda Kováčová zamestnanec Košice
220   Mária Trojčáková chyžná Košice
221   Daniel Kretovič zam. Košice
222   Štefan D.Fudliny tlmočník Košice
223   Peter Novotný zamestnanec Nižná Šebastová
224   Tomáš Jakubec dôchodca Košice
225   Štefan Risatoš zamestnanec Košice
226   Roland Osmoiský robotník Košice
227   Jaroslav Klimo zamestnanec Košice
228   Božena Racíková domáca Košice
229   Jaroslav Veterník zamestnanec Košice
230   Mária Pribulová dôchodkyňa Košice
231   Alena Ondrejková dôchodkyňa Košice
232   Marcin Schultz dôchodca Košice
233   Miroslav Žiga tesár Košice
234   Emil Kovalovič SBS Košice
235   Jozef Vacula študent Likavka
236   Ladislav Ivan dôchodca Košice
237   Ernest Sawyer zamestnanec Košice
238   Tatiana Pilárová dôchodkyňa Košice
239   Anna Blanárová dôchodkyňa Košice
240   Štefan Blanár dôchodca Košice
241   Alžbeta Kešeláková dôchodkyňa Košice
242   Renáta Kurmová dôchodkyňa Košice
243   Ján Matej zamestnanec Banská Bystrica
244   Stanislav Slivka dôchodca Košice
245   Juraj Belán dôchodca Košice
246   Mária Zelinská dôchodkyňa Moldava n/Bodvou
247   Rastislav Kapura robotník Michalovce
248   Helena Mrizová dôchodkyňa Košice
249   Eva Daribová študent Košice
250   Tomáš Pinka študent Košice
251   Šimon Ganišin dôchodca Košice
252   Martin Dominik študent Strážany
253   Milan Kolcun učiteľ Košice
254   Ľudmila Lešková upratovačka Bohdanovce
255   Viera Pirošková manager Poľov
256   Pavol Adamec murár Košice
257   Eva Mitrová lekárka Košice
258   Igor Kračica SBS Košice
259   Terézia Marionová zamestnanec Ružomberok
260   Monika Gašparová predavačka Košice
261   Magdaléna Zukalová dôchodkyňa Košice
262 Ing. Daniel Zukal SZČO Košice
263   Martin Balogh manager Košice
264   Nikola Sendeová študent Koš. Klečenov
265   Laura Furmaníková študent Košice
266   Patrícia Sabová študent Košice
267   Juraj Baskov kuchár Košice
268   Ladislav Marenčík zamestnanec Košice
269 MUDr. Helena Kriegerová lekár Košice
270   Mária Dovičaková dôchodkyňa Košice
271 PhDr. Gabriela Čiasnohová dôchodkyňa Košice
272   Michal Havrilla dôchodca Prešov
273   Adolf Tomeček dôchodca Košice
274   Richard Papáč pracovník Košice
275   Vlastimil Mikoláš voľne pracujúci Košice
276   Milan Fafrák dôchodca Rožňava
277   Nikolaj Fomkin robotník Košice
278   Alena Molnárová robotník Košice
279   Dávid Bednárik študent Košice
280   Marián Jánošík predavač Gyňov
281   Milan Miščík dôchodca Košice
282   Marta Bánová dôchodkyňa Košice
283   Jozefína Somogyová dôchodkyňa Košice
284   Beáta Rešková učiteľka Košice
285   Igor Jurečka  IT technik Ratková
286   Miroslav Mikula živnostník Trenčín
287   Richard Cviklovič zdravotník Komjatice
288 Mgr. Artur Bekmatov novinár Turčianske Teplice
289   Vladimír Zachar dôchodca Martin
290 PHdr. František Molnár dôchodca Vrútky
291   Irena Sittová účtovníčka (hosť z ČR) Praha
292   Juraj Zermegh človek Dubnica nad Váhom
293   Jiří Bolek mechanik  (hosť z ČR) Hroznětín
294 Ing. Miloš Meričko ekonóm Humenné
295   Jana Leščáková mzdová účtovníčka Bratislava
296   Lýdia Nondoková dôchodkyňa Martin
297   Jozef Luprák študent Hrabkov
298   Jozef Gabriš dôchodca Geča
299   Marek Košičan inv. dôchodca Michalovce
300   Gabriela Ovčáková architekt Košice
         

Pokračovanie zoznamu signatárov 301 - 400