Signatári CHARTY 2015 (301 - 400)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (301 - 400)

 
Ja dole podpísaný občan Slovenskej republiky, vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s textom dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto signatárskeho hárku. Sú to dokumenty:
        "Výzva k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku"
          a
        "Antifašistická Charta Slovenska".
Dokumenty som riadne prečítal, súhlasím s ich obsahom a budem aktívne presadzovať myšlienky antifašizmu v mojom žtivote i v spoločnosti.
Svojim podpisom sa hlásim k aktívnej ochrane práva na život a k ochrane práva na dôstojný život.
 
P.č. Titul Meno a priezvisko Povolanie Obec/mesto
301   Vladimír Kišiday dôchodca Košice
302   Róbert Macalík elektromechanik Košice
303   Katarína Horvátová predavačka Košice
304   Ondrej Tuniga projektant Košice
305   Ján Matej zamestnanec Banská Bystrica
306   Richard Klembala operátor Košice
307   Matúš Salica študent Hanušovce
308   Andrej Petrík študent Čečejovce
309   Katarína Leštáková opatrovateľka Poproč
310 Ing. Marián Daňa živnostník Bracovce
311   Ondrej Fišer informatik Košice
312 Ing. Jana Dančová kvalitárka Bracovce
313   Anton Kubák dôchodca Košice
314   Peter Kaňuk technik Želmanovce
315   Jana Bozogáňová zamestnanec Lemešany
316   Jozef Vook dôchodca Košice
317 MUDr. Emilián Kotma lekár Košice
318 Ing. Martina Medvecová materská Košice
319   Jozef Suchý dôchodca Košice
320   Jozef Aramský podnikateľ Košice
321   Radovan Radovič technik Michalovce
322   Vladimír Chládek ekológ Michalovce
323   Jiří Novotný dôchodca Košice
324   ... Cvengrošová dôchodca Košice
325   Zuzana Sabáková programátor Sobrance
326   Frank Bibiec dôchodca Košice
327   Pavol kobulnický výrobný riaditeľ Budimír
328   Mária Repľová učiteľka Košice
329   Adriana Reprichová učiteľka Košice
330   František Rišo robotník Košice
331   Marianna Jurková zamestnanec  Pečovská n. Ves
332   Jozef Nagy vojak vo výslužbe Zemplínska Teplica
333   Pavol Hvižďák dôchodca Košice
334   Adam Hrušovský picker Košice
335   Tibor Korečko železničiar Kecerovce
336   Tatiána Buchláková št. zamestnanec Košice
337   Ján Dudáš  fyzik Rozhanovce
338   Ondrej Kováč študent Rákoš
339   Mikuláš Tomčo dôchodca Košice
340   Jaroslav Sajko zamestnanec Košice
341   Juraj Bagica kuchár Košice
342   Ľubica Horňáková technický prac. Košice
343   Alica Marenčíková zamestnanec Košice
344   Jozef Ihnát dôchodca Košice
345 Mgr. Daniela Slavkovská pedagóg Revúca
346   Marián Böhmer projektant Zvolen
347   Jozef Tausk dôchodca Dolný Kubín
348   Bronislava Jankovičová inv. dôchodca Dudince
349 Ing. Anna Šlechtová Personalistka Handlová
350 Bc. Július Feješ dôchodca Detva
351 Ing. František Demko dôchodca Jasenov
352   Kristína Nevoľníková študent Humenné
353   Jana Sopková študent Humenné
354   Tomáš Kula policajt Humenné
355   Silvia Šalamonová účtovníčka Plaveč
356   František Šalamon SZČO Plaveč
357 Ing. Mária Gajdulová ekonóm Humenné
358 MUDr. Jaroslav Hrivňák podnikateľ Humenné
359   Jaroslav Vasko dôchodca Humenné
360   Zoltán Semanický dôchodca Topoľovka
361   Verona Fialová dôchodkyňa Humenné
362   Martin Pavur SBS Lukačovce
363   Jozef Vašš maliar-natierač Jankovce
364   Ján Bobaľa vodič Humenné
365   Helena Bujdošová dôchodkyňa Humenné
366 Ing. Zoltán Bujdoš dôchodca Humenné
367   Helena Vaščinová dôchodkyňa Humenné
368   Mária Brinkošová nezamestnaná Gruzovce
369   Anna Sopková dôchodkyňa Humenné
370   Michal Feckanič dôchodca Humenné
371   Mária Gajdošová dôchodkyňa Adidovce
372   Zdeňko Vozniak inv. dôchodca Papín
373   František Sivčo SZČO Modrá n/Cirochou
374   Štefan Harmaňoš nezamestnaný Modrá n/Cirochou
375   Viliam Fedurco dôchodca Maškovce
376   Ľubomíra Brecková materská Topoľovka
377   Helena Spišáková dôchodkyňa Humenné
378   Oľga Halecká dôchodkyňa Humenné
379   Justína Drozdová dôchodkyňa Humenné
380   Peter Hovanec dôchodca Humenné
381   Mária Hrabíková zdravotná sestra Humenné
382   Alojz Šivecký dôchodca Hudovce
383   Jozef Šivecký výsluh. dôchodca Hudovce
384   Emília Turbáková SZČO Humenné
385   Marián Marciňák SZČO Humenné
386   Gabriel Šimon mäsiar Belá n/Cirochou
387   Milena Kasanicová dôchodkyňa Humenné
388   Pavlína Hovancová dôchodkyňa  Humenné
389   Valéria Gajdošová ekonómka Adidovce
390   Ľubica Váradyová opatrovateľka Humenné
391   Alojz Mašlonka ošetrovateľ Humenné
392   Oľga Mandzáková dôchodkyňa Krajná
393   Jaroslav Gavaľa strojník Brestov
394   Ivana Mitrová prac. čistiarne Dadačov
395   Viktória Mitrová študent Dadačov
396   Slavomír Simanda úradník Slovenská Volová
397   Ján Jeňo stavbár Hrubov
398   Július Mehly programátor Žilina
399   Gabriela Kirschnerová prac. trezoru Humenné
400   Juraj Moroz dôchodca Ruská Poruba

Pokračovanie zoznamu signatárov 401 - 500