Signatári CHARTY 2015 (401 - 500)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (401 - 500)

 
Ja dole podpísaný občan Slovenskej republiky, vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s textom dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto signatárskeho hárku. Sú to dokumenty:
        "Výzva k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku"
          a
        "Antifašistická Charta Slovenska".
Dokumenty som riadne prečítal, súhlasím s ich obsahom a budem aktívne presadzovať myšlienky antifašizmu v mojom žtivote i v spoločnosti.
Svojim podpisom sa hlásim k aktívnej ochrane práva na život a k ochrane práva na dôstojný život.
 
P.č. Titul Meno a priezvisko Povolanie Obec/mesto
401 Ing. Jozef Macko dôchodca Ruská Poruba
402   Jozef Čurlej robotník Hudcovce
403   Pavol Lukáč čašník Humenné
404   Peter Andraško kuchár Lukačovce
405   Darina Weichpartová kuchárka Humenné
406   Danica Kašayová vedúca prev. Humenné
407   Daniela Zelenská servírka Humenné
408   Slavomíra Nováková predavačka Závadka
409   Vanda Poláková servírka Humenné
410   Mária Cenknerová upratovačka Humenné
411   Martina Megelová kuchárka Brekov
412   Magdaléna Pohánková čašníčka Brekov
413   Daniela Kyslanová študentka Brekov
414 MVDr. Gejza Pačubay dôchodca Odorín
415 Ing. Jaroslav Sklenárik dôchodca Revúca
416 Ing. Daniela Baľová hydrobiológ Snina
417 Ing. Vladimír Krekule Techn. pracovník Zbyňov
418   Jozef Ivan proj. manažér Radava
419   Jana Bencová dôchodca Vranov n/Topľou
420 Ing.  Štefan Turčan inžinier Bratislava
421   Michaela Žilková špedícia Bratislava
422 Bc. Tomáš Bielesch študent Zvolen
423   Rastislav Habrun IT technik Lietavská Lúčka
424   Peter Veszpremi súkr. podnikateľ Borša
425   Štefan Vaľuš servisný poradca Sabinov
426 Mgr. Eva Biela dôchodca Brezno
427   Zdeněk Herold dôchodca (hosť z ČR) Chlumčany
428 MUDr. Petra Kuldová lekárka (hosť z ČR) Praha
429   Pavel Sudra dôchodca Veľký Krtíš
430   Štefan Tomay dôchodca Šamorín
431   Ivana Trnková zdravotná sestra (hosť z ČR) Praha
432   Milan Šimon konateľ Košice
433   Stanislav Gabriš nezamestnaný Detva
434   Gejza Zošťák masér Bratislava
435   Jaroslav Štadler dôchodca Bratislava
436 Mgr. Miroslav Hudák št. zamestnanec Banská Bystrica
437 Ing. Karel Janko ekonóm (hosť z ČR) Praha
438 JUDr. Imrich Juhár právnik Bratislava
439 Mgr. Štefan Nižňanský publicista Bratislava
440 Ing. Štefan Rákay výskumný pracovník Košice
441   Ján Murín dôchodca Závadka n/Hronom
442 Ing. Ivan Kmeť podnikateľ Banská Bystrica
443 Ing. Imrich Šporka dôchodca Banská Bystrica
444   Jaroslav Gross študent Cífer
445 Ing. Jaroslav Baran SZČO Hliník n/Hrnom
446 Ing. Anna Zamboyová dôchodca Prievidza
447   Martin Pákozdy mechanik Trnovec n/Váhom
448   Ján Kostrej nezamestnaný Michalovce
449   Milan Grajcar obchodný zástupca Pozdišovce
450   Igor Fejko živnostník Humenné
451   Valér Smutko SZČO Humenné
452   Renáta Beňková nezamestnaná Michalovce
453   Lucia Hadžega materská dovolenka Michalovce
454   Michal Ščerbák dôchodca Pozdišovce
455   Anna Ščerbáková dôchodkyňa Pozdišovce
456   Helena Hapáková dôchodkyňa Michalovce
457   Štefan ˇandor robotník Michalovce
458   Alena Hirjaková učiteľka Michalovce
459   Gabriel Dorič nezamestnaný Michalovce
460   Jaroslav Laco robotník Michalovce
461   Michal Demko robotník Michalovce
462   Hamač Ondrej dôchodca Michalovce
463   Pavol Magura dôchodca Michalovce
464   Michal Tkáč dôchodca Stráňany
465   Ján Rusnák dôchodca Michalovce
466   Jaroslav Komoľa informátor Michalovce
467   Erik Vavrák študent Petrovce n/Lab.
468   Ivan Tarták študent Trebišov
469   Katarína Bednárová dôchodkyňa Michalovce
470   Anna Vargovičová inv. dôchodkyňa Michalovce
471   Tibor Spodniak dôchodca Michalovce
472   Milan Rapčák dôchodca Sobrance
473   Edita Jóniová učiteľ Budkovce
474   Michal Wohoczi dôchodca Michalovce
475   Jaroslav Lomina technik Michalovce
476   Peter Duroch cenár Michalovce
477   Renáta Kudríková nezamestnaná Kaluža
478   Alexandra Šantová študent Sliepkovce
479   Dana Šantová zamestnanec Šantovce
480   Ján Košičan zamestnanec Michalovce
481   Eva Megalová  dôchodca Michlovce
482   Jozef Varga dôchodca Michalovce
483   Gabriela Kolesiková MOV Michalovce
484   Tomáš Icéry vodič Michalovce
485   Jozef Torovský zamestnanec Michalovce
486   Eva Banomová prac. v kuchyni Lúčky
487   Branko Mateja dôchodca Michalovce
488   Miroslava Kudrová nezamestnaná Vrbnica
489   Silvia Tokárová nezamestnaná Vrbnica
490   Natália Čuvanová dôchodkyňa Zempl. Široká
491   Vasil Čuvan dôchodca Zempl. Široká
492   Jolana Žinčatová dôchodkyňa Michalovce
493   Alžbeta Meglesová pracujúca V. Kapušany
494   Ružena Ličková dôchodkyňa Trnava
495   Magdaléna Kustrová dôchodkyňa Michalovce
496   Magdaléna Varkonová dôchodkyňa Michalovce
497   Michal Hudobny dôchodca Jastrabie pri Mich.
498   Dominik Gujda nezamestnaný Jastrabie pri Mich.
499   Marta Maková bez zam. Sečovce
500   Denisa Maková materská dov. Sečovce

Pokračovanie zoznamu signatárov 501 - 600