Signatári CHARTY 2015 (501 - 600)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (501 - 600)

 
Ja dole podpísaný občan Slovenskej republiky, vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s textom dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto signatárskeho hárku. Sú to dokumenty:
        "Výzva k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku"
          a
        "Antifašistická Charta Slovenska".
Dokumenty som riadne prečítal, súhlasím s ich obsahom a budem aktívne presadzovať myšlienky antifašizmu v mojom žtivote i v spoločnosti.
Svojim podpisom sa hlásim k aktívnej ochrane práva na život a k ochrane práva na dôstojný život.
 
P.č. Titul Meno a priezvisko Povolanie Obec/mesto
501   Juraj Cipa študent Sobrance
502   Martin Fedurco dôchodca Michalovce
503   Zuzana Szološiová dôchodkyňa Michalovce
504   Jozef Poltorák dôchodca Zbudza
505   Mikuláš Adzima dôchodca Michalovce
506   Ľubomíra Kováčová dôchodkyňa Michalovce
507   Marta Stolaková nezamestnaná Michalovce
508   Štefan Seman dôchodca Zálužice
509   Daniela Kulíková materská dov. Zálužice
510   Ján Džurbala dôchodca Michalovce
511   Anna Jacková elektrotechnik Sečovce
512   Jozef Činčár nezamestnaný Michalovce
513   Ľubomír Haviar dôchodca Michalovce
514   Marek Havran nezamestnaný Bežovce
515   Jozef Vážny dôchodca Sobrance
516   Helena Murcinová dôchodkyňa Sobrance
517   Vasiľ Skoravien dôchodca Michalovce
518   Marta Lovasová dôchodkyňa Michalovce
519   Elena Štefanová dôchodkyňa Michalovce
520   Ján Kulik dôchodca Michalovce
521   Helena Čačková dôchodkyňa Michalovce
522   Nina Tkach dôchodkyňa Michalovce
523   Žaneta Šuchtová zamestnanec Michalovce
524   Mária Sokelská robotníčka Michalovce
525   Dobroslava Maudelová materská dov. Michalovce
526   Rastislav Maudela SBS Laškovce
527   Danica Činčárová dôchodkyňa Michalovce
528   Miroslav Dobrančin dôchodca Michalovce
529   Viliam Šilechmon nezamestnaný Michalovce
530   Marián Kulík kuchár Zálužice
531   Jana Štírová učiteľka Michalovce
532   Milan Krajňák nezamestnaný Petrovce n/Lab
533   Hedviga Mondoková dôchodkyňa Klokočov
534   Peter Proč stavbár Snina
535   Vladimír Milas zvárač Michalovce
536   Anna Minďarová zamestnankyňa Michalovce
537   Jozef Link obchodník Pozdišovce
538   Ladislav Butka dôchodca Michalovce
539   Katarína Zajacová dôchodkyňa Michalovce
540   Roman Kovařík robotník (hosť z ČR) Verměrřovice
541 Mgr. Aniela Maria Vančo invalidná dôcodkyňa Martin
542   Andrej Velebír montér Hanušovce n/T
543   Pavel Krajtl elektromechanik (hosť z ČR) Brno
544 MUDr. Irena Šubertová lekárka Bratislava
545 Ing. Miroslav Rybár stavebný inžinier Bratislava
546   Peter Priehoda samostatný hospodár Pov. Bystrica
548 Ing. Tibor Štujber informatik Bratislava
549 JUDr. Róbert Pástor podnikateľ Košice
550 JUDr. Ján Polák podnikateľ Bohdanovce
551 JUDr. Jozef Beňa emeritný právnik Košice
552   Viliam Chomo robotník Liptovský Hrádok
553 Ing. Alojz Borgic SZČO Bratislava
554   Jan Seidel dôchodca Opava
555 Ing. Václav Homišan dôchodca Stará Ľubovňa
556 Ing. Vladimír Neumann elektroinžinier Zvolen
557   Stanislav Mravec dôchodca Podbrezová
558   Ľubomír Vinárčik dôchodca Nemce
559   Pavol Gajdoš SZČO Vranov n/Topľou
560   Štefan Sojka huslista Bratislava Devín
561   Štefan Tomko dôchodca Zempl. Široká
562   Jan Koumal nezamestnaný Zelená Hora
563   Miroslav Mikula živnostník Trenčín
564   Ferdinand Žužič robotník Plav. Štvrtok
565   Václav Valenta geotechnik (hosť z ČR) Č. Budějovice
566 Ing. František Murín výsluhový vojak Levice
567   Richard Čierny údržbár Malacky
568   Peter Novotníček inv. dôchodca Dojč
569   Daniel Diškanec správca kempu Martin
570   Miroslav Roháč vodič Banská Bystrica
571 Bc. Eduard Krak výkupca Brezno
572   Milan Hrib vodič Prešov
573   Renata Puhlová nezamestnaná Rimavská Sobota
574   Robert Oravec barman Banská Bystrica
575   Zdenek Ferenc nástrojár Cabov
576   Peter Smelik podnikateľ Bratislava
577 Ing. Ivan Magula podnikateľ Lehôtka p/Brehmi
578   Daniel Talian montér telekom. sietí Trenčín
579 Ing. Jana Hertelyová manažér Bratislava
580   Ľubomír Macej kuchár Heendrichovce
581   Ján Goč vodič Prešov
582   Marta Haľáková nezamestnaná Prešov
583   Iveta Kušnírová kuchárka Fintice
584   Marcel Bujnovský dôchodca Fintice
585   Tomáš Halčák technik Prešov
586   Anton Halčák technik Prešov
587   Stanislav Hudák nezamestnaný Prešov
588   Mária Krakovská laborantka Drienov
589   Ľubica Ševčíková trafikantka Prešov
590   Anton Korba súkromník Pavlovce
591   Alena Leváková účtovníčka Prešov
592   D. Dvorščáková nezamestnaná Prešov
593   V. Vargová admin. pracovníčka Prešov
594   Iveta Hudáková ekonóm Prešov
595   Bibiana Sepešiová nezamestnaná Prešov
596   Ivan Beník zamestnanec Prešov
597   Alžbeta Lešková predavačka Vranov n/Topľou
598   Ondrej Matta konštruktér Čierne n/Topľou
599   Veronika Macejová materská dov. Prešov
600   Marián Krakovský SBS Drienov

Pokračovanie zoznamu signatárov 601 - 700