Signatári CHARTY 2015 (601 - 700)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (601 - 700)

 
Ja dole podpísaný občan Slovenskej republiky, vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s textom dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto signatárskeho hárku. Sú to dokumenty:
        "Výzva k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku"
          a
        "Antifašistická Charta Slovenska".
Dokumenty som riadne prečítal, súhlasím s ich obsahom a budem aktívne presadzovať myšlienky antifašizmu v mojom žtivote i v spoločnosti.
Svojim podpisom sa hlásim k aktívnej ochrane práva na život a k ochrane práva na dôstojný život.
 
P.č. Titul Meno a priezvisko Povolanie Obec/mesto
601 MUDr. Mário Kríž lekár Prešov
602   Milina Peregriová nezamestnaná Pečovská n/Ves
603   Zdenek Fedorčák masér Čaklov
604   Mária Gecíková zam. Terňa
605   Terézia Bajová admin. pracovníčka Prešov
606   Patrik Vrábeľ umelec Prešov
607   Miroslav Mamrila inv. dôchodca Prešov
608   Drahomíra Hlohinová konateľ  Senné
609   Alena Kostošová matrikár Prešov
610   Emília Poncáková súkromník Prešov
611   Imrich Ponický dôchodca Prešov
612   Ľudmila Sirotňaková študent Prešov
613   Zuzana Sabolová študent Ruská n/Ves
614   Miroslav Osavčuk dôchodca  Prešov
615   Miroslav Miškuf súkromník Prešov
616   Vladimír Tima dôchdca Prešov
617   Ján Mozej stavebný technik Prešov
618   Rudolf Kaščák dôchodca Prešov
619   Peter Dupka dôchodca Prešov
620   Iveta Sučová SZČO Vranov n/Topľou
621   Jozef Burík dôchodca Prešov
622 JUDr Jozef Tarabčár právnik Prešov
623   Marek Ferko nezamestnaný Ľubotice
624   Anton Halčák technik Prešov
625   Ján Čubka SZČO Prešov
626   Miroslav Čubka zamestnanec Prešov
627   Helena Sitarová dôchodca Prešov
628   Miroslav Bernik dôchodca Prešov
629   Milan Korkobec dôchodca Prešov
630   Jakub Džubák nezamestnaný Prešov
631   Darina Kundrátová učiteľka Brestov
632   Simona Kundrátová učiteľka Brestov
633   Branislav Kundrát stolár Brestov
634   Ida Skalková dôchodca Brestov
635   Jozef Skalka dôchodca Brestov
636   Michal Kyseľa dôchodca Brestov
637   Milena Kolcúrová referent Prešov
638   Zlatica Fábryová dôchodkyňa Prešov
639   Ján Sarnecký kamenár Fintice
640   Jozef Kolár SZČO Prešov
641   Mária Borzecká podnikateľka/účtovníčka Košice
642   Miloš Šimunič nezamestnaný Malacky
643 Ing. Samuel Zamboy technik Prievidza
644   ľuboš Tichý finančný agent Blatné
645 Ing. Matej Filčák informatik Humenné
646   Pavol Babinec vodič Myjava
647   Marek Cimbalista slobodný umelec Zvolen
648   Anton Bičkoš výsl. dôchodca Rožňava
649   Albín Fedor živnostník Zázrivá
650 Ing. Beáta Lukešová lab. diagnostik, MPH Zvolen
651 Ing. Ľubomír Vranka technik Trenčín
652   František Cigánek dôchodca Košice
653 Ing. Anton Priateľ dôchodca Košice
654   Jozef Javorka dôchodca Ružomberok
655   Ladislav Kováč robotník Vidovany
656   Marianna Dučáková elektrotechnik Trebejov
657   Miroslav Bilý nezamestnaný Gelnica
658   Milan Albert dôchodca Handlová
659   Dušan Jacko elektrotechnik Bohdanovce
660   Miroslav Zámečník šéfkuchár Trenčín
661 Ing. Roland Varga znalecká činnosť Prešov
662   Hana Vargová dôchodca Prešov
663 Mgr. Roman Ruhik právnik, energetik Bratislava
664   Marek Kovačič technický redaktor Bratislava
665 RSDr. Viliam Turian dôchodca Bratislava
666   Štefan Tichý dôchodca Martin
667   Anna Tichá dôchodkyňa Martin
668 Ing. Szoradová dôchodkyňa (T) Bratislava
669   Peter Šlajka sústružník Banská Bystrica
670   Viktor Bukna dôchodca Moštenica, Slov. Ľ.
671   Andrej Hudec dôchodca Banská Bystrica
672   Ivan Kostúr organizátor Podkonice
673   Viera Kostúrová dôchodca Podkonice
674   Jakub Halma šofér Zvolen
675   Peter Krásný šofér Kremnica
676   Jana Zlukyová kuchárka Banská Bystrica
677   Ján Faško fotograf Slovenská Ľupča
678   Marek Boháč šofér Horná Ves
679   Dušan Sekeráš SHR Orávka
680   Anton Pikula študent Brusno
681   Róbert Hermánek šofér Brusno
682   Ondrej Vrabeľ kuchár Humenné
683   Peter Polanský hudobník Humenné
684   Štefan Hriň dôchodca Humenné
685   Irena Reváková dôchodca Humenné
686 JuDr. Jozef Dragula dôchodca Trebišov
687   Margita Czorbová dôchodkyňa Ružiná - Divín
688   Štefan Čabrej SZČO Svidník
689 Ing. Mária Hrubá dôchodkyňa Košice
690 JuDr. Ján Klobušník dôchodca Vlachovo
691 Mgr. Eva Bartošová mediátor, býv.poslankyňa NRSR Michalovce
692   Ján Kašica tajomník OblV SZPB Zvolen Zvolen
693   Ján Toráč dôchodca Banská Bystrica
694   Marek Valenčík remeselník Banská Bystrica
695 Mgr. Branislav Matunák špecialista na poistenie Nové Zámky
696 Mgr. Oľga Bystrická farmaceut Bratislava
697 Ing. Rastislav Simral dôchodca Košice
698   Margita Czorbová dôchodkyňa Ružiná
699   Atila Ďurčík dôchodca Komárno
700   Marek Lofaj SP Humenné

Pokračovanie zoznamu signatárov 701 - 800