Signatári CHARTY 2015 (701 - 800)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (701 - 800)

 
Ja dole podpísaný občan Slovenskej republiky, vlastnoručným podpisom potvrdzujem súhlas s textom dokumentov, ktoré sú súčasťou tohto signatárskeho hárku. Sú to dokumenty:
        "Výzva k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku"
          a
        "Antifašistická Charta Slovenska".
Dokumenty som riadne prečítal, súhlasím s ich obsahom a budem aktívne presadzovať myšlienky antifašizmu v mojom žtivote i v spoločnosti.
Svojim podpisom sa hlásim k aktívnej ochrane práva na život a k ochrane práva na dôstojný život.
 
P.č. Titul Meno a priezvisko Povolanie Obec/mesto
701   Adam Lacko študent Košice
702   Simona Mlynská študent Košice
703   Milan Oláh dôchodca Košice
704   Peter Višňovský zubný technik Beluša
705   Vít Kurin dôchodca Pusté Úľany
706 Ing. Vladimír Malý dôchodca Bratislava
707   Ladislav Michalek administratíva/Lenovo Senec
708   Kristína Hakáčová študentka Dolný Kubín
709   Lýdia Mondoková-Burmeková dôchodkyňa Martin
710   Karol Aldolfi vodič Poprad
711 Mgr. Slavomíra Kotradyová t.č. nezamestnaná Levoča
712 Ing. Juraj Jambor elektroinžinier Haluzice
713   Ján Petrek SBS Vráble
714 Bc. Ľubomír Švigár študent Košice
715   Ladislav Michalek admin. Lenovo Senec
716   Ján Pallai konateľ Košice
717 Mgr. Edita Obrtalová prekladateľka Bratislava
718 Mgr. Jaroslav Mališ aplikačný technik Dolný Kubín
719   Martin Koleda technik Banská Bystrica
720   Jaromír Tribula dôchodca Jičín (ČR)
721 Ing. Jozef Božek programátor Spišská Belá
722 Ing. Jiří Izák nezamestnaný Kostelec n/O (ČR)
723 Ing. Jozef Řihák informatik Zlín (ČR)
724   Peter Lipták skladník Košice
725   Miloš Janove výpravca ŽSR Rimavská Sobota
726 Ing. arch. Jozef Bajuz architekt Zemplínske Hámre
727   Jozef Vojdula právnik - dôchodca Veľký Šariš
728   Juraj Kassay technik - dôchodca Košice
729 Mgr. Peter Šidlovský správca siete Forbasy
730 Ing. Ján Jančo technik Banská Bystrica
731 Ing. Anna Benešová ekonómka-dôchodkyňa Púchov
732 Bc. Lukáš Perny kulturológ, hudobník, pol.aktivista Bratislava
733   Peter Lechman inv. dôchodca Nižné Nemecké
734   Jaromír Vlček dôchodca Dolný Kubín
735 Ing. Tomáš Vaško SZČO Prešov
736 Ing. Roland Varga dôchodca Prešov
737   Květoslava Pohlídalová dôchodkyňa Tomášov
738   Anna Sujová dôchodkyňa Vysoká n. Kysucou
739 Ing. Igor Mydlo technik Slovenská Ľupča
740   Zdenko Onderka účtovník Banská Bystrica
741   Magdaléna Mutinová masér Prešov
742   Igor Lacko št. zamestnanec Banská Bystrica
743   Branislav Guláš zamestnanec Cabaj-Čápor
744   Gabriela Tothová učiteľka Poprad
745 Ing. Štefan Hrončo pekár Dunajská Lužná
746   Marie Zápecová dôchodkyňa(Česká republika) Chropyně
747   Miroslav Kočnár robotník Viničné
748   Michal Slavsky dôchodca Košice
749   Agata Palko Henkrich nezamestnaná Utekáč
750 Ing. Július Molnár SZČO Nová Baňa
751   Ján Šotnár dôchodca Bratislava
752   Daniela Matovičová zdravotná sestra (teraz ID) Lazany
753 Mgr. ArtD. Božena Koreňová pedagóg H.Ves, Kremnica
754   Janetta Lišková asistent predaja Košice
755 JUDr.Ing.Ph.D Jan Feranc  podnikateľ Bratislava
756   Vladimír Vešelényi podnikateľ Kežmarok
757   Mária Bakalová zdravotná sestra Považ. Bystrica
758   Ferdinand Dolinka robotník Dubnica n/Váh.
759   Iveta Sojková domáca Blatné Remety
760 Ing. Viktor Graus záhradný architekt Banská Bystrica
761   Július Mehly programátor Žilina
762 Ing. Michal Hronec dôchodca Bratislava
763   Daniela Bulišová inv. dôchodkyňa Dubnica n/Váhom
764   Anton Škovran dôchodca Veľký Šariš
765 Mgr. Rastislav Kašper asistent Sabinov
766 Mgr. Silvia Ukropová aplikovaný etik Dobrá Niva
767 Ing. Ľubomír Ryant stavebný dozor Žilina
768   Marta Dudášová dôchodkyňa Dvor Miluláš
769   Jana Balk opatrovateľka Rimavská Sobota
770 Ing. Mária Hrubá stav. Ing., dôchodkyňa Košice
771   Rozália Jilmová dôchodkyňa Kynsperk n/Ohří
772 Ing. Michal Rozsíval št. zamestnanec Nitra
773   Peter Pencák SZČO Prešov
774 Mgr. Dušan Konček publicista Košice/Revúca
775   Ján Slabý dôchodca Trebišov
776        
777        
778        
779        
780        
781        
782        
783        
784        
785        
786        
787        
788        
789        
790        
791        
792        
793        
794        
795        
796        
797        
798        
799        
800