Signatári

Získavanie podpisov a signatársky hárok

Podpisy občanov, ktorí súhlasia s obsahom CHARTY 2015 a s VÝZVOU k nej môže získavať každý občan...

Signatári CHARTY 2015 (1 - 100)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015.   Ja dole podpísaný...

Signatári CHARTY 2015 (101 - 200)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (101 - 200)   Ja dole...

Signatári CHARTY 2015 (201 - 300)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (201 - 300)   Ja dole...

Signatári CHARTY 2015 (301 - 400)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (301 - 400)   Ja dole...

Signatári CHARTY 2015 (401 - 500)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (401 - 500)   Ja dole...

Signatári CHARTY 2015 (501 - 600)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (501 - 600)   Ja dole...

Signatári CHARTY 2015 (601 - 700)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (601 - 700)   Ja dole...

Signatári CHARTY 2015 (701 - 800)

Zoznam občanov, ktorí do súčasnej doby signovali text CHARTY 2015. (701 - 800)   Ja dole...

Chcem sa stať signatárom CHARTY 2015

Ak formulár odošlete, zabezpečíme, aby ste mohli signatársky hárok fyzicky vyplniť a podpísať.