VÝZVA k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku 

Výzva k zjednoteniu antifašistických síl na Slovensku

Spoluobčania,

   70 rokov nás delí od konca 2. svetovej vojny. Napriek mnohomiliónovým obetiam, ktoré ľudstvo prinieslo  na oltár víťazstva nad fašizmom, musíme dnes s poľutovaním konštatovať, že do nášho vedomia a podvedomia sa už desiatky rokov opäť vkráda nebezpečný vírus fašizmu, ktorý v rôznych podobách ohrozuje  svetový mier a medzinárodnú bezpečnosť. Dochádza k cieľavedomému prekrucovaniu  histórie a výsledkov 2. svetovej vojny, silnejú snahy o glorifikáciu fašistických pohlavárov. Profašistické sily rozdúchavajú rasovú, národnostnú a náboženskú neznášanlivosť. Tieto tendencie majú celosvetový charakter a čoraz viac sa vyhraňujú s prehlbujúcou sa hospodárskou krízou. Žiaľ, neobišli ani Slovensko.

   Svojho času sme boli, bez nášho vyjadrenia v referende,  vmanipulovaní do vojensko - mocenského paktu NATO, ktorý je nositeľom agresívneho zmýšľania a konania v zahraničnej politike, postojov, ktoré sú cudzie väčšine Slovákov. Odmietame preto NATO, odmietame našu spolúčasť na zločinoch tejto organizácie, odmietame  základne a aktivity NATO na území Slovenska. Sme za vystúpenie Slovenska z NATO a za NEUTRALITU  našej vlasti.

   Udalosti posledného roku na území bezprostredne s nami susediacej Ukrajiny sú zjavným príkladom toho, ako radikálny nacionalizmus prerástol v otvorený nacizmus a vyprovokoval vojnu s vlastným obyvateľstvom. V priebehu krátkej doby tento konflikt prerástol, z požehnania mnohých západných krajín, vrátane vedenia nášho štátu, v najnebezpečnejšiu oblasť medzinárodného napätia od roku 1945.

   My, zakladatelia "Charty 2015 za mier, proti militarizmu, fašizmu a vojne", hlboko  znepokojení vážnym ohrozením medzinárodného mieru a bezpečnosti, celoplošnou aktivizáciou fašistických a nacistických síl vo svete, náboženskou nevraživosťou, vyhranením rasistických a radikálnych nacionalistických nálad, zintenzívnením násilných aktov nenávisti na tomto základe, kategoricky vystupujeme  proti a odmietame prejavy fašizmu v akejkoľvek podobe.

   Sme presvedčení, že zachovanie demokratických hodnôt a mieru, ako aj samotná existencia Slovenska v značnej miere závisí od miery zodpovednosti, ktorú na seba vezme občianska verejnosť a každý jednotlivec. Prijali sme" Chartu  2015",  pretože pevne veríme, že mier a svet bez fašizmu a nacizmu je ešte možné obrodiť.

   Obraciame sa s Výzvou na zdravé a pokrokové jadro Slovenského národa, na robotníkov, roľníkov, osobnosti verejného života, vedcov, umelcov, lekárov, podnikateľov, ako aj na politikov prevažne ľavicových politických strán, hnutí a spolkov, občianskych združení a spoločenských organizácií, aby sa pripojili k aktívnemu odporu proti skrytej i otvorenej fašizácii Slovenska.

   Vyzývame všetkých občanov bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný, etnický alebo sociálny pôvod, všetkých, komu nie je ľahostajná naša hrdosť, naša história, naša česť a ani naša budúcnosť, aby sa pripojili a podpísali "Chartu 2015" a pridali svoj hlas ku vzniku

"CELONÁRODNÉHO  PROTIFAŠISTICKÉHO  FRONTU OBČANOV SLOVENSKA".

Pridajte sa k nám a povedzme spoločne         ÁNO  - MIERU !

                                                                   NIE   -  FAŠIZMU !

                                                                   NIE   -  VOJNE !

Staňte sa signatármi  Charty 2015, za mier, proti militarizmu, fašizmu a vojne.

 

Chcem sa stať signatárom CHARTY 2015

Ak formulár odošlete, zabezpečíme, aby ste mohli signatársky hárok fyzicky vyplniť a podpísať.

Video z Bratislavy.
 

Ľudia mieru v Bratislave, ďakujeme Vám.
I my chceme MIER. My nechceme NATO, militarizmus, fašizmus, my nechceme VOJNU!